តារាងតម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរស្តង់ដារ ASTM A106 GrB

ក្រមហ៊ុនបាវទីនជាអ្នកនាំចូលនឹងចែកចាយផលិតផលដែកអត់ថ្នេរគ្រប់ប្រភេទមានខ្នាតចាប់ពី DN15 ដល់ DN600 ជាមួយគ្រប់ប្រភេទនៃកម្រាស់ទូទៅ។

ប្រសិនបើអ្នកមានតំរូវការសូមផ្ញើរខ្នាតតាមរយៈអ៊ីម៉ែលដើម្បីអោយយើងដឹងពីតំលៃ.

ống thép đúc, thép ống đúc, seamless steel pipe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *