តារាងតម្លៃវ៉ានinox ឧស្សាហកម្ម

ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីនមានជំនាញក្នុងការនាំចូលនិងផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ វ៉ាន inox ប្រភេទដែលមានតំលៃប្រកួតប្រជែងនៅក្រុងហូជិមិញ។

យើងមានគ្រប់ប្រភេទវ៉ានធ្មេញ inox, វ៉ានតផ្លែង inox ដូចជា: វា៉នទ្វារ, វ៉ានប៉ាល, វ៉ានមេអំបៅ, y straner, វ៉ានប៊ី, វ៉ានមួយទឹស, disc check valve …

លោកអ្នកអាចទាញយកតារាងតម្លៃនៅទីនេះ

Click ដើម្បីទាញយក >>> តារាងតម្លៃវ៉ានinox

***សម្គាល់ៈការដកស្រង់នេះគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃលក់ពិតប្រាកដអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើបរិមាណជាក់ស្តែងនៃការបញ្ជាទិញជាក់លាក់នីមួយៗសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់តម្លៃល្អបំផុត …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *