ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យនៃគម្រោងលំនៅដ្ឋានអារ៉ាកាវ៉ា

ក្រុមហ៊ុនបាវទីនស្ទីលបាននឹងកំពុងផ្គត់ផ្គង់ទីបអគ្គីភ័យនឹងសម្ភារះគ្រឿងតំណប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យជួនគម្រោងអារ៉ាកាវ៉ាមានអាសយដ្ឋាននៅ#B1-12 ផ្លូវបេ៉តុន,ភូមិទឹកថ្លា,សង្កាត់ទឹកថ្លា,ខណ្ឌសែនសុខ,រាជធានីភ្នំពេញ,

គម្រោងអារ៉ាកាវ៉ាគឺជាលំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំណត់គោលដៅសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម។

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *