Providing fire protection materials for works of Ho Chi Minh City Tax Department

In 2013, Bao Tin was a supplier of fire protection materials for buildings of the Ho Chi Minh City Tax Department at 63 Vu Tong Phan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

Ho Chi Minh City Tax Department

Contact us when you have any inquire for steel pipe and fittings.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *