ដែកទីបអត់ថ្នេរ 355 –DN350 កម្រាស់ 6.35លី, 7,92លី, 11.1លី 12.7លី…

ដែកទីបអត់ថ្នេរ 355 – DN350 កម្រាស់ 6.35លី, 7,92លី, 11.1លី 12.7លី…

 

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរទិញដែកទីបអត់ថ្នេរ355, DN350 នៅ Tiger Steel?

  • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 350-DN350 ជាផលិតផលដែលផលិតតាមបន្ទាត់បច្ចេកវិជ្ជាទំនើប,
  • ទទួល​បាន​ការ​បញ្ជាក់​ដោយ​ស្ដង់ដារ អាមេរិក ជា​ផលិតផល​ស្តង់ដារ​ពិភពលោក។
  • ដែកទីបអត់ថ្នេរ មានសមត្ថភាពផ្ទុកសម្ពាធខ្លាំង ដូច្នេះវាសាកសមសម្រាប់ការសាងសង់ទាំងអស់។

ស្តង់ដារ 350-DN350

– គ្រប់ប្រភេទនៃដែកទីបអត់ថ្នេរគឺ មានឯកសារ វិក្កយបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រ CO-CQ របស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។

– ថ្មី 100%, .

– ស្តង់ដារ: ASTM, GOST, JIS, DIN…

– ម៉ាក់ដែក: BS 1387 – 1385, ASTM A106, A53, API5L…

– ខ្នាត: Phi 355, DN350, 14 inch

– កម្រាស់: 6,35mm- 45,24mm.

– ប្រវែង: 6m, 12m.

– ប្រវែង: 3m, 6m, 12m.

– ផលិតនៅ: ជប៉ុន កូរ៉េ ថៃ តៃវ៉ាន់ ចិន សហភាពអឺរ៉ុប ឥណ្ឌា…

– ផលិតផលដែកទាំងអស់អាចត្រូវបានកាត់តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ការប្រើប្រាស់:

ដែកទីបអត់ថ្នេរ ធន់នឹងការច្រែះ, ផ្ទុកទម្ងន់បានល្អ, ធន់នឹងសម្ពាធខ្ពស់អាចរប្រើជាបំពង់បង្ហូរប្រេង បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន ការសាងសង់ម៉ាស៊ីន ការផលិតរថយន្ត ការសាងសង់ផ្លូវ និងស្ពាន ការរចនាផលិតកម្មកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម …

តារាងខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរ 355 -DN350

bảng quy cách ống thép đúc phi 350

ក្រៅពីនេះ, ក្រុមហ៊ុនTiger Steel ជាង10 ឆ្នាំក្នុងការចែកចាយ ដែកទីបមូលសដែកទីបមូលខ្មៅទំហំធំ, ដែកទីបផ្សា, គ្រឿងតំណ, ទីប inox, ដែក H-V-I-U, ដែកទីប seah, ដែកហ័រផាត, សម្ភារះ PCCC, ព្រិត ,តេ,កែង, ដែកសន្លឹកក្រាស់…

តារាងបញ្ជាក់ខ្នាតសម្រាប់ជាឯកសារយោង

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ  DN6 ទំហំ10.3
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN6 1.24 10.3 0,28 SCH10
DN6 1.45 10.3 0,32 SCH30
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH40
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH.STD
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH80
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH. XS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN8 ទំហំ 13.7
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN8 1.65 13.7 0,49 SCH10
DN8 1.85 13.7 0,54 SCH30
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH40
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH.STD
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH80
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH. XS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរសម្ពាធ DN10 ទំហំ 17.1
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN10 1.65 17.1 0,63 SCH10
DN10 1.85 17.1 0,7 SCH30
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH40
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH.STD
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH80
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH. XS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN15 ទំហំ 21.3
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់  ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN15 2.11 21.3 1.00 SCH10
DN15 2.41 21.3 1.12 SCH30
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH40
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH.STD
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH80
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH. XS
DN15 4.78 21.3 1.95 160
DN15 7.47 21.3  2.55 SCH. XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN20 ទំហំ 27
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN 20 1,65 26,7 1,02 SCH5
DN 20 2,1 26,7 1,27 SCH10
DN 20 2,87 26,7 1,69 SCH40
DN 20 3,91 26,7 2,2 SCH80
DN 20 7,8 26,7 3,63 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN25 ទំហំ 34
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN25 1,65 33,4 1,29 SCH5
DN25 2,77 33,4 2,09 SCH10
DN25 3,34 33,4 2,47 SCH40
DN25 4,55 33,4 3,24 SCH80
DN25 9,1 33,4 5,45 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN32 ទំហំ 42
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN32 1,65 42,2 1,65 SCH5
DN32 2,77 42,2 2,69 SCH10
DN32 2,97 42,2 2,87 SCH30
DN32 3,56 42,2 3,39 SCH40
DN32 4,8 42,2 4,42 SCH80
DN32 9,7 42,2 7,77 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN40 ទំហំ 48.3
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN40 1,65 48,3 1,9 SCH5
DN40 2,77 48,3 3,11 SCH10
DN40 3,2 48,3 3,56 SCH30
DN40 3,68 48,3 4,05 SCH40
DN40 5,08 48,3 5,41 SCH80
DN40 10,1 48,3 9,51 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN50 ទំហំ 60,3
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN50 1,65 60,3 2,39 SCH5
DN50 2,77 60,3 3,93 SCH10
DN50 3,18 60,3 4,48 SCH30
DN50 3,91 60,3 5,43 SCH40
DN50 5,54 60,3 7,48 SCH80
DN50 6,35 60,3 8,44 SCH120
DN50 11,07 60,3 13,43 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN65 ទំហំ 73
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN65 2,1 73 3,67 SCH5
DN65 3,05 73 5,26 SCH10
DN65 4,78 73 8,04 SCH30
DN65 5,16 73 8,63 SCH40
DN65 7,01 73 11,4 SCH80
DN65 7,6 73 12,25 SCH120
DN65 14,02 73 20,38 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN65 ទំហំ 76
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN65 2,1 76 3,83 SCH5
DN65 3,05 76 5,48 SCH10
DN65 4,78 76 8,39 SCH30
DN65 5,16 76 9,01 SCH40
DN65 7,01 76 11,92 SCH80
DN65 7,6 76 12,81 SCH120
DN65 14,02 76 21,42 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN80 ទំហំ 88,9
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN80 2,11 88,9 4,51 SCH5
DN80 3,05 88,9 6,45 SCH10
DN80 4,78 88,9 9,91 SCH30
DN80 5,5 88,9 11,31 SCH40
DN80 7,6 88,9 15,23 SCH80
DN80 8,9 88,9 17,55 SCH120
DN80 15,2 88,9 27,61 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN90 ទំហំ 101,6
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN90 2,11 101,6 5,17 SCH5
DN90 3,05 101,6 7,41 SCH10
DN90 4,78 101,6 11,41 SCH30
DN90 5,74 101,6 13,56 SCH40
DN90 8,1 101,6 18,67 SCH80
DN90 16,2 101,6 34,1 XXS
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN100 ទំហំ 114,3
ទីបមូល កម្រាស់  ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN100 2,11 114,3 5,83 SCH5
DN100 3,05 114,3 8,36 SCH10
DN100 4,78 114,3 12,9 SCH30
DN100 6,02 114,3 16,07 SCH40
DN100 7,14 114,3 18,86 SCH60
DN100 8,56 114,3 22,31 SCH80
DN100 11,1 114,3 28,24 SCH120
DN100 13,5 114,3 33,54 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN120 ទំហំ127
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN120 6,3 127 18,74 SCH40
DN120 9 127 26,18 SCH80
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN125 ទំហំ 141,3
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN125 2,77 141,3 9,46 SCH5
DN125 3,4 141,3 11,56 SCH10
DN125 6,55 141,3 21,76 SCH40
DN125 9,53 141,3 30,95 SCH80
DN125 14,3 141,3 44,77 SCH120
DN125 18,3 141,3 55,48 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN150 ទំហំ 168,3
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN150 2,78 168,3 11,34 SCH5
DN150 3,4 168,3 13,82 SCH10
DN150 4,78 168,3 19,27 SCH40
DN150 5,16 168,3 20,75 SCH80
DN150 6,35 168,3 25,35 SCH120
DN150 7,11 168,3 28,25 SCH40
DN150 11 168,3 42,65 SCH80
DN150 14,3 168,3 54,28 SCH120
DN150 18,3 168,3 67,66 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN200 ទំហំ 219,1
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN200 2,769 219,1 14,77 SCH5
DN200 3,76 219,1 19,96 SCH10
DN200 6,35 219,1 33,3 SCH20
DN200 7,04 219,1 36,8 SCH30
DN200 8,18 219,1 42,53 SCH40
DN200 10,31 219,1 53,06 SCH60
DN200 12,7 219,1 64,61 SCH80
DN200 15,1 219,1 75,93 SCH100
DN200 18,2 219,1 90,13 SCH120
DN200 20,6 219,1 100,79 SCH140
DN200 23 219,1 111,17 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN250 ទំហំ273,1
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN250 3,4 273,1 22,6 SCH5
DN250 4,2 273,1 27,84 SCH10
DN250 6,35 273,1 41,75 SCH20
DN250 7,8 273,1 51,01 SCH30
DN250 9,27 273,1 60,28 SCH40
DN250 12,7 273,1 81,52 SCH60
DN250 15,1 273,1 96,03 SCH80
DN250 18,3 273,1 114,93 SCH100
DN250 21,4 273,1 132,77 SCH120
DN250 25,4 273,1 155,08 SCH140
DN250 28,6 273,1 172,36 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN300 ទំហំ 323,4
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN300 4,2 323,9 33,1 SCH5
DN300 4,57 323,9 35,97 SCH10
DN300 6,35 323,9 49,7 SCH20
DN300 8,38 323,9 65,17 SCH30
DN300 10,31 323,9 79,69 SCH40
DN300 12,7 323,9 97,42 SCH60
DN300 17,45 323,9 131,81 SCH80
DN300 21,4 323,9 159,57 SCH100
DN300 25,4 323,9 186,89 SCH120
DN300 28,6 323,9 208,18 SCH140
DN300 33,3 323,9 238,53 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN350 phi 355,6
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN350 3,962 355,6 34,34 SCH5s
DN350 4,775 355,6 41,29 SCH5
DN350 6,35 355,6 54,67 SCH10
DN350 7,925 355,6 67,92 SCH20
DN350 9,525 355,6 81,25 SCH30
DN350 11,1 355,6 94,26 SCH40
DN350 15,062 355,6 126,43 SCH60
DN350 12,7 355,6 107,34 SCH80S
DN350 19,05 355,6 158,03 SCH80
DN350 23,8 355,6 194,65 SCH100
DN350 27,762 355,6 224,34 SCH120
DN350 31,75 355,6 253,45 SCH140
DN350 35,712 355,6 281,59 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN400 ទំហំ 406,4
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN400 4,2 406,4 41,64 ACH5
DN400 4,78 406,4 47,32 SCH10S
DN400 6,35 406,4 62,62 SCH10
DN400 7,93 406,4 77,89 SCH20
DN400 9,53 406,4 93,23 SCH30
DN400 12,7 406,4 123,24 SCH40
DN400 16,67 406,4 160,14 SCH60
DN400 12,7 406,4 123,24 SCH80S
DN400 21,4 406,4 203,08 SCH80
DN400 26,2 406,4 245,53 SCH100
DN400 30,9 406,4 286 SCH120
DN400 36,5 406,4 332,79 SCH140
DN400 40,5 406,4 365,27 SCH160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN450 ទំហំ457,2
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN450 4,2 457,2 46,9 SCH 5s
DN450 4,2 457,2 46,9 SCH 5
DN450 4,78 457,2 53,31 SCH 10s
DN450 6,35 457,2 70,57 SCH 10
DN450 7,92 457,2 87,71 SCH 20
DN450 11,1 457,2 122,05 SCH 30
DN450 9,53 457,2 105,16 SCH 40s
DN450 14,3 457,2 156,11 SCH 40
DN450 19,05 457,2 205,74 SCH 60
DN450 12,7 457,2 139,15 SCH 80s
DN450 23,8 457,2 254,25 SCH 80
DN450 29,4 457,2 310,02 SCH 100
DN450 34,93 457,2 363,57 SCH 120
DN450 39,7 457,2 408,55 SCH 140
DN450 45,24 457,2 459,39 SCH 160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN500 ទំហំ508
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN500 4,78 508 59,29 SCH 5s
DN500 4,78 508 59,29 SCH 5
DN500 5,54 508 68,61 SCH 10s
DN500 6,35 508 78,52 SCH 10
DN500 9,53 508 117,09 SCH 20
DN500 12,7 508 155,05 SCH 30
DN500 9,53 508 117,09 SCH 40s
DN500 15,1 508 183,46 SCH 40
DN500 20,6 508 247,49 SCH 60
DN500 12,7 508 155,05 SCH 80s
DN500 26,2 508 311,15 SCH 80
DN500 32,5 508 380,92 SCH 100
DN500 38,1 508 441,3 SCH 120
DN500 44,45 508 507,89 SCH 140
DN500 50 508 564,46 SCH 160
តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរDN600 ទំហំ 610
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ស្តង់ដារកម្រាស់
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH
DN600 5,54 610 82,54 SCH 5s
DN600 5,54 610 82,54 SCH 5
DN600 6,35 610 94,48 SCH 10s
DN600 6,35 610 94,48 SCH 10
DN600 9,53 610 141,05 SCH 20
DN600 14,3 610 209,97 SCH 30
DN600 9,53 610 141,05 SCH 40s
DN600 17,45 610 254,87 SCH 40
DN600 24,6 610 354,97 SCH 60
DN600 12,7 610 186,98 SCH 80s
DN600 30,9 610 441,07 SCH 80
DN600 38,9 610 547,6 SCH 100
DN600 46 610 639,49 SCH 120
DN600 52,4 610 720,2 SCH 140
DN600 59,5 610 807,37 SCH 160

ទូរស័ព្ទមកយើងដើម្បីទទួលបានអំណោយដ៏មានតម្លៃជាច្រើនពី Tiger Steel និងតារាងតម្លៃលម្អិតចុងក្រោយបង្អស់។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *