ដែកទីបមូលស ASTM A53 – SCH 40, SCH 80

ក្រុមហ៊ុនថៃហ្គើរស្ទីលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដែកទីបមូលស ASTM A53 SCH 40, SCH 80 នៅវៀតណាម. ផលិតផលមានខ្នាតចាប់ពី DN15 – DN400 (ផ្សេងពី DN250 -> DN400 ស្រោបកាវាណាតាមការកម្ម៉ង់).

tải catalogue

ដែកទីបមូលស ASTM A53 – SCH 40, SCH 80

ដែកទីបមូលស ASTM là មួយក្នុងចំណោមប្រភេទដែកទីបប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនៅទីផ្សារវៀតណាមផលិតផលមានច្រើនទំហំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើស និងមានតម្លៃសមរម្យផលិតផលមានច្រើនទំហំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើស និងមានតម្លៃសមរម្យ។ ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រើប្រាស់បានយូរដោយស្រទាប់កាវាណាយលលិតផលអាចប្រើបានយូរ។. អតិថិជនដែលចង់ទិញដែកទីបកាវាណាយឬចង់ស្វែងយល់ពីផលិតផលនេះ អាចទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន Tiger Steel ដើម្បីព្រឹក្សាយោបល់។

 ផ្តល់តម្លៃដែកទីបមូលស AST, A53 – SCH 40 – SCH80.

phân phối ống thép mạ kẽm tại tphcm

ខ្នាតដែកទីបមូលស ASTM A53 – SCH 40, SCH 80

តារាងនេះប្រើប្រាសើនឹងខ្នាតស្តង់ដារមួយចំនួន: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME…លោកអ្នកអាចសិក្សាពីព៌តមាននៃដែកទីបមូលសកានតែច្បាស់សូមទាក់ទងមកកានថៃហ្គើរស្ទីល v.

ទីបមូលពី ⅛”ដល់ 3½” (ពីDN6 – DN90)

Inch DN មុខកាត់ខាងក្រៅ

(mm)

កម្រាស់ (mm)
SCH 5 SCH 10 SCH 30 SCH 40 SCH 80 SCH 120 XXS
6 10,29 mm 0,889 mm 1,245 mm 1,448 mm 1,727 mm 2,413 mm
¼ 8 13,72 mm 1,245 mm 1,651 mm 1,854 mm 2,235 mm 3,023 mm
10 17,15 mm 1,245 mm 1,651 mm 1,854 mm 2,311 mm 3,200 mm
½ 15 21,34 mm 1,651 mm 2,108 mm 2,769 mm 3,734 mm 7,468 mm
¾ 20 26,67 mm 1,651 mm 2,108 mm 2,870 mm 3,912 mm 7,823 mm
1 25 33,40 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,378 mm 4,547 mm 9,093 mm
32 42,16 mm 1,651 mm 2,769 mm 2,972 mm 3,556 mm 4,851 mm 9,703 mm
40 48,26 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,175 mm 3,683 mm 5,080 mm 10,160 mm
2 50 60,33 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,175 mm 3,912 mm 5,537 mm 6,350 mm 11,074 mm
65 73,03 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,156 mm 7,010 mm 7,620 mm 14,021 mm
3 80 88,90 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,486 mm 7,620 mm 8,890 mm 15,240 mm
90 101,60 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,740 mm 8,077 mm 16,154 mm

ទីបមូលពី 4″ ដល់ 8″ (ពី DN100 – DN200)

Inch

DN

mm

មុខកាត់ខាងក្

(mm)

កម្រាស់g (mm)

SCH 5

SCH 10

SCH 20

SCH 30

SCH 40

STD

SCH 60

SCH 80

SCH 100

SCH 120

SCH 140

SCH 160

4 100 114,30 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 6,020 mm 7,137 mm 8,560 mm 11,100 mm 13,487 mm
115 127,00 mm 6,274 mm 9,017 mm
5 125 141,30 mm 2,769 mm 3,404 mm 6,553 mm 9,525 mm 12,700 mm 15,875 mm
6 150 168,28 mm 2,769 mm 3,404 mm 7,112 mm 10,973 mm 14,275 mm 18,263 mm
8 200 219,08 mm 2,769 mm 3,759 mm 6,350 mm 7,036 mm 8,179 mm 10,312 mm 12,700 mm 15,062 mm 18,237 mm 20,625 mm 23,012 mm

ទីបមូលពី 10″ ដល់i 24″ (ពី DN250 – DN600)

Inch DN
mm
មុខកាត់ខាងក្

(mm)

កម្រាស់ (mm)
SCH 5s SCH 5 SCH 10s SCH 10 SCH 20 SCH 30
10 250 273,05 mm 3,404 mm 3,404 mm 4,191 mm 4,191 mm 6,350 mm 7,798 mm
12 300 323,85 mm 3,962 mm 4,191 mm 4,572 mm 4,572 mm 6,350 mm 8,382 mm
14 350 355,60 mm 3,962 mm 3,962 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 9,525 mm
16 400 406,40 mm 4,191 mm 4,191 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 9,525 mm
18 450 457,20 mm 4,191 mm 4,191 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 11,100 mm
20 500 508,00 mm 4,775 mm 4,775 mm 5,537 mm 6,350 mm 9,525 mm 12,700 mm
24 600 609,60 mm 5,537 mm 5,537 mm 6,350 mm 6,350 mm 9,525 mm 14,275 mm
Inch កម្រាស់ (mm)
SCH 40s SCH 40 SCH 60 SCH 80s SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
10 9,271 mm 9,271 mm 12,700 mm 12,700 mm 15,062 mm 18,237 mm 21,412 mm 25,400 mm 28,575 mm
12 9,525 mm 10,312 mm 12,700 mm 12,700 mm 17,450 mm 21,412 mm 25,400 mm 28,575 mm 33,325 mm
14 9,525 mm 11,100 mm 15,062 mm 12,700 mm 19,050 mm 23,800 mm 27,762 mm 31,750 mm 35,712 mm
16 9,525 mm 12,700 mm 16,662 mm 12,700 mm 21,412 mm 26,187 mm 30,937 mm 36,500 mm 40,462 mm
18 9,525 mm 14,275 mm 19,050 mm 12,700 mm 23,800 mm 29,362 mm 34,925 mm 39,675 mm 45,237 mm
20 9,525 mm 15,062 mm 20,625 mm 12,700 mm 26,187 mm 32,512 mm 38,100 mm 44,450 mm 49,987 mm
24 9,525 mm 17,450 mm 24,587 mm 12,700 mm 30,937 mm 38,887 mm 46,025 mm 52,375 mm 59,512 mm

ចំណាំ: តារាងនេះគឺសម្រាប់តែឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។

រាល់​ព័ត៌មាន​បញ្ជា​ទិញ ដែកទីបមូលស,សូមទាក់ទងដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការកម្ម៉ង់

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *