ដែកទីបអត់ថ្នេរ

តើ ដែកទីបអត់ថ្នេរ វាយ៉ាងម៉េច?

ប្រាកដណាស់ អ្នកចំណូលថ្មីជាច្រើននឹងសួរសំណួរបែបនេះ។

នេះក៏ជាសំណួរដែល Tiger Steel បានសួរនៅពេលទើបចាប់ផ្តើអាជីវកម្មលក់ដែកដំបូងផងដែល។

ថ្ងៃនេះ Tiger Steel នឹងចែករំលែកវាជាមួយអ្នក។ ដោយសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងយល់ព័ត៌មានផលិតផលដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទិញបាផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវ និងឆាប់រហ័ស។

និយាយអោយខ្លីទៅគឺដូចនេះ៖ ដែកទីបអត់ថ្នេរ គឺជាប្រភេទទីបដែលផលិតដោយប្រើដែកតាន់។ ដុតស្លរអោយដែកក្រហមបានល្អហើយហូតដែកនៅពេលដែកនៅក្រហម​រហូត​ដល់​វា​ក្លាយ​ជា​តុយោទីប។ ដូច្នេះទីបមិនមាន ស្នាមផ្សាទេ។ ដូច្នេះអ្នកក៏អាចហៅវាថាដែកគ្មានថ្នេរ។ ហើយពួកវាត្រូវបានផលិតដោយដំណើរការទាញត្រជាក់ឬក្តៅ។

នៅប្រទេសវៀតណាម ដែកទីបអត់ថ្នេរ 100% គឹត្រូវបាននាំចូល។

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​ដែកទីបអត់ថ្នេរ ? យើងសូមអញ្ជើញអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

thep-ong-duc
ដែកទីបអត់ថ្នេរ​ 355

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃដែកទីបអត់ថ្នេរ

ទោះបីជានៅលើទីផ្សារ ដែកទីបអត់ថ្នេរត្រូវបានផលិតក្នុងទំហំខុសៗគ្នាជាច្រើន។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តមិនមែនគ្រប់ទំហំទាំងអស់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននោះទេ។

ទំហំទូទៅមួយចំនួននៃដែកទិបអត់ថ្នេរ អាចត្រូវបានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម៖

 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ SCH40, SCH80
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ27
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 335
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 406

ទោះបីជាទំហំផ្សេងទៀតកម្រត្រូវបានប្រើប្រាស់ក៏ដោយ Tiger Steel នឹងនៅតែចែកចាយទំហំទាំងអស់សម្រាប់អ្នកផងដែល។

តារាងបញ្ជាក់លក្ខណៈ​បច្ចេកទេសដែកអត់ថ្នេរ ANSI B36.10

PIPE SIZE OUTER DIAMETER MATERIAL THICKNESS INSIDE DIAMETER
(inches) (inches) Steel Thickness SCH Stainless Steel – t – – d –
Steel pipe size Carbon Steel SCH Thickness (inches) (inches)
1/8 0.405 . . 10S 0.049 0.307
STD 40 40S 0.068 0.269
XS 80 80S 0.095 0.215
1/4 0.54 . . 10S 0.065 0.41
STD 40 40S 0.088 0.364
XS 80 80S 0.119 0.302
3/8 0.675 . . 10S 0.065 0.545
STD 40 40S 0.091 0.493
XS 80 80S 0.126 0.423
1/2 0.84 . . 5S 0.065 0.71
. . 10S 0.083 0.674
STD 40 40S 0.109 0.622
XS 80 80S 0.147 0.546
. 160 . 0.187 0.466
XXS . . 0.294 0.252
3/4 1.05 . . 5S 0.065 0.92
. . 10S 0.083 0.884
STD 40 40S 0.113 0.824
XS 80 80S 0.154 0.742
. 160 . 0.219 0.612
XXS . . 0.308 0.434
1 1.315 . . 5S 0.065 1.185
. . 10S 0.109 1.097
STD 40 40S 0.133 1.049
XS 80 80S 0.179 0.957
. 160 . 0.25 0.815
XXS . . 0.358 0.599
1.25 1.66 . . 5S 0.065 1.53
. . 10S 0.109 1.442
STD 40 40S 0.14 1.38
XS 80 80S 0.191 1.278
. 160 . 0.25 1.16
XXS . . 0.382 0.896
1.5 1.9 . . 5S 0.065 1.77
. . 10S 0.109 1.682
STD 40 40S 0.145 1.61
XS 80 80S 0.2 1.5
. 160 . 0.281 1.338
XXS . . 0.4 1.1
2 2.375 . . 5S 0.065 2.245
. . 10S 0.109 2.157
STD 40 40S 0.154 2.067
XS 80 80S 0.218 1.939
. 160 . 0.344 1.687
XXS . . 0.436 1.503
2.5 2.875 . . 5S 0.083 2.709
. . 10S 0.12 2.635
STD 40 40S 0.203 2.469
XS 80 80S 0.276 2.323
. 160 . 0.375 2.125
XXS . . 0.552 1.771
3 3.5 . . 5S 0.083 3.334
. . 10S 0.12 3.26
STD 40 40S 0.216 3.068
XS 80 80S 0.3 2.9
. 160 . 0.438 2.624
XXS . . 0.6 2.3
3.5 4 . . 5S 0.083 3.834
. . 10S 0.12 3.76
STD 40 40S 0.226 3.548
XS 80 80S 0.318 3.364
4 4.5 . . 5S 0.083 4.334
. . 10S 0.12 4.26
STD 40 40S 0.237 4.026
XS 80 80S 0.337 3.826
. 120 . 0.438 3.624
. 160 . 0.531 3.438
XXS . . 0.674 3.152
5 5.563 . . 5S 0.109 5.345
. . 10S 0.134 5.295
STD 40 40S 0.258 5.047
XS 80 80S 0.375 4.813
. 120 . 0.5 4.563
. 160 . 0.625 4.313
XXS . . 0.75 4.063
6 6.625 . . 5S 0.109 6.407
. . 10S 0.134 6.357
STD 40 40S 0.28 6.065
XS 80 80S 0.432 5.761
. 120 . 0.562 5.501
. 160 . 0.718 5.189
XXS . . 0.864 4.897
8 8.625 . . 5S 0.109 8.407
. . 10S 0.148 8.329
. 20 . 0.25 8.125
. 30 . 0.277 8.071
STD 40 40S 0.322 7.981
. 60 . 0.406 7.813
XS 80 80S 0.5 7.625
. 100 . 0.594 7.437
. 120 . 0.719 7.187
. 140 . 0.812 7.001
XXS . . 0.875 6.875
. 160 . 0.906 6.813
10 10.75 . . 5S 0.134 10.482
. . 10S 0.165 10.42
. 20 . 0.25 10.25
. 30 . 0.307 10.136
STD 40 40S 0.365 10.02
XS 60 80S 0.5 9.75
. 80 . 0.594 9.562
. 100 . 0.719 9.312
. 120 . 0.844 9.062
. 140 . 1 8.75
. 160 . 1.125 8.5
12 12.75 . . 5S 0.156 12.438
. . 10S 0.18 12.39
. 20 . 0.25 12.25
. 30 . 0.33 12.09
STD . 40S 0.375 12
. 40 . 0.406 11.938
XS . 80S 0.5 11.75
. 60 . 0.562 11.626
. 80 . 0.688 11.374
. 100 . 0.844 11.062
. 120 . 1 10.75
. 140 . 1.125 10.5
. 160 . 1.312 10.126
14 14 . . 5S 0.156 13.688
. . 10S 0.188 13.624
. 10 . 0.25 13.5
. 20 . 0.312 13.376
STD 30 . 0.375 13.25
. 40 . 0.438 13.124
XS . . 0.5 13
. 60 . 0.594 12.812
. 80 . 0.75 12.5
. 100 . 0.938 12.124
. 120 . 1.094 11.812
. 140 . 1.25 11.5
.. 160 . 1.406 11.188
16 16 . . 5S 0.165 15.67
. . 10S 0.188 15.624
. 10 . 0.25 15.5
. 20 . 0.312 15.376
STD 30 . 0.375 15.25
XS 40 . 0.5 15
. 60 . 0.656 14.688
. 80 . 0.844 14.312
. 100 . 1.031 13.938
. 120 . 1.219 13.562
. 140 . 1.438 13.124
. 160 . 1.594 12.812
18 18 . . 5S 0.165 17.67
. . 10S 0.188 17.624
. 10 . 0.25 17.5
. 20 . 0.312 17.376
STD . . 0.375 17.25
. 30 . 0.438 17.124
XS . . 0.5 17
. 40 . 0.562 16.876
. 60 . 0.75 16.5
. 80 . 0.938 16.124
. 100 . 1.156 15.688
. 120 . 1.375 15.25
. 140 . 1.562 14.876
. 160 . 1.781 14.438
To convert dimensions from Inches to mm. You can take the unit value Inches x 25.4

សមាសភាពគីមីនិងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃថ្នាក់ដែកសម្រាប់ការផលិតដែកអត់ថ្នេរ

នៅ Tiger Steel ដែកអត់ថ្នេរ ត្រូវបានផលិតចេញពីថ្នាក់ A106 ថ្នាក់ B។

និងមានសមាសធាតុគីមី លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

CHEMICAL COMPOSITION TABLE OF STEEL A106
MATERIAL C Mn P S Si Cr Cu Molypden Ni Vanadium Tensile stress Flow stress
TỶ TRỌNG % % % % % % % % % % Psi Psi
Grade A 0,25 0,27 ~ 0,93 0,035 0,035 0,1 0,4 0,4 0,15 0,4 0,08 48000 30000
Grade B 0,3 0,29 ~ 1,06 0,035 0,035 0,1 0,4 0,4 0,15 0,4 0,08 60000 35000
Grade C 0,35 0,29 ~ 1,06 0,035 0,035 0,1 0,4 0,4 0,15 0,4 0,08 70000 40000

ខាងលើនេះគឺជាព័ត៌មានបច្ចេកទេស ហើយប្រហែលជាសម្រាប់អ្នកមិនជំនាញជាច្រើន វានឹងមានការពិបាកយល់បន្តិច។

ប៉ុន្តែវាមិនអីទេ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវដឹងដើម្បីប្រៀបធៀប។ ប៉ុន្តែប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ហើយធ្វើអោយអ្នកមិនជំនាញកាន់តែពិបាកយល់។

តើដែកអត់ថ្នេរមានប្រភេទណាខ្លះ? អ្នកអាចអានបន្តដើម្បីទទួលបានចម្លើយ។

ចំណាត់ថ្នាក់និងការប្រើប្រាស់នៃដែកអត់ថ្នេរ

ប្រភេទនៃដែកអត់ថ្នេរ នឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់វា។

ដោយសារតែប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់មួយៗនឹងតម្រូវឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសៗគ្នា។ អាចឬាប់បញ្ចូលប្រភេទខាងក្រោម:

 • ដែកទីបធារាសាស្ត្រ
 • ដែកសម្រាប់ឡចំហាយ
 • ដែកទីបបង្ហូរសារធាតុរាវ
 • ដែកសម្រាប់ឡចំហាយបំពង់ផ្សែង
 • ដែកទីបប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធទុយោ
 • ដែកទីបរចនាសម្ព័ន្
 • ដែកទីបសម្រាប់ការប្រ់ប្រាស់មេកានិច
ung-dung-cua-ong-thep-lien-mach
ការប្រើប្រាស់មួយចំនួននៃដែកទីបអត់ថ្នេរ

ដូចដែលអាចមើលឃើញ, ដែកទីបអត់ថ្នេរមានការប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាជាច្រើន។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីនាំសារធាតុរាវដូចជាទឹកប្រេង; ប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ដូចជា ឡចំហាយ, ; ក្នុងការសាងសង់កំពង់ផែ ….

សង្ឃឹមថាការចែករំលែកខាងលើរបស់ Tiger Steel នឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការទិញដែកទីបមូល ឬប្រភេទដែកទីបជ្រុង និងដែកផ្នែកផ្សេងទៀត អ្នកអាចទាក់ទង Tiger Steel បាន ។

 

 

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *