តារាងតម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរ

តារាងតម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរ ASTM A53, A106 Gr.B, API 5L. លោកអ្នកមានតម្រូវការពីដែកទីបអត់ថ្នេរអាចទាក់ទង់Tigersteel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងសម្រង់នៃដែកទីបអត់ថ្នេរ

តារាងតម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរ2020

អតិថិជនបានឃើញតារាងតំលៃហើយទាញយកវានៅទីនេះ:តារាងតម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរ2020

ទំហំដែកទីបអត់ថ្នេរ SCH40

 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ21.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ26.7
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 33.4
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 42.2
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ48.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ60/3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ76.0
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ88.9
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 114.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 141.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 168.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 219.1
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 273.1
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 323.8
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 355.6
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 403.4

ống thép đúc sch40

ទំហំដែកទីបអត់ថ្នេរ sch80

 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 21.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 26.7
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 33.4
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 42.2
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 48.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 60.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 76.0
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 88.9
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 114.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 168.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 219.1
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 88.9
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 76.0
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 60.3
 • ដែកទីបអត់ថ្នេរ 51.0

ống thép đúc sch80

Tigersteel ចែកចាយដែកទីបអត់ថ្នេរតម្លៃសមរម្យនៅហូជីមិញ

Tigersteel ក្រុមហ៊ុនមានជំនាញក្នុងការចែកចាយដែកគ្រប់ប្រភេទ: ដែកទីបអត់ថ្នេរ, ដែកទីបមូលស , ដែកទីបអត់ថ្នេរ, ដែកទីបខ្មៅ, ដែករាងអក្សរ I U V H, tដែកទីបតាន់ tដែកទីបជ្រុងតាន់, ដែកទីបជ្រុង, ដែករាងអក្សរ, ដែកសន្លឹក. យើងក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទផងដែរគ្រឿងតំណដូចជា: ម៉ាបូឡុង, កែង, សុងបន្ថយ, តេផ្សា, គម្រប់ផ្សា, កែង45ដឹក្រេរ នឹងមានគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងតំណ, គ្រឿងតំណផ្សា ផ្លែង Flange

ống thép đúc tại tphcm

អតិថិជនអាចទាក់ទងបាន Tigersteel សូមធ្វើតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានអំពីប្រភេទផលិតផលដែលយើងកំពុងចែកចាយនៅលើទីផ្សារ៖

 • Hotline: 0767.555.777
 • Email: tigersteel.vn@gmail.com
 • Website: https://tigersteel.vn/
 • Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

 

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *