ដែកទីបមូលទំហំ 200-នាំចូលក្នុងតម្លៃទាប-ហ័រផាត​, សៀល

ដែកទីបមូលទំហំ 200 – នាំចូលក្នុងតម្លៃទាប – ហ័រផាត​Hoa Phat, សៀលSeAH

– ក្រុមហ៊ុនTiger Steel មានផលិតផលដែកទំហំ 200ដូចជាដែកទីបអតេ់ថ្នេរ, ដែកទិនសកាវាណាយ, ដែកទីបផ្សា, ដែកទីបទំហំធំ

តើទំហំដែកទីបមូលមានស្តង់ដារណាខ្លះ ?

– ដែកទីបអត់ថ្នេរ មានប្រភេទ DN 15, ទីបទំហំ 21,2 មានកម្រាស់ 2,77

– ដែកទីបអត់ថ្នេរ DN20, ទីបមូល 27,1 ; មានកម្រាស់ 2,87

– ដែកទីបអត់ថ្នេរ DN25, ទីបមូល 33,4 ; មានកម្រាស់ 3,38; កម្រាស់ 3,4; កម្រាស់ 4,6.

– ដែកមានទំហំកម្រាស់ DN32, ទីបមូល 42,4 ; មានកម្រាស់ 3,2; កម្រាស់ 3,5

–  ដែកទីបអត់ថ្នេរ  DN40, ទីបមូល 48,3 ; មានកម្រាស់ 3,2;  កម្រាស់ 3,55; កម្រាស់ 5,1

ស្តង់ដារដែកទីបមូលធំ

– ដែកទីបអត់ថ្នេរ  DN100, ទីបមូល 114 ; មានកម្រាស់ 4,5;  កម្រាស់ 6,02; កម្រាស់ 8,6

– ដែកទីបមានខ្នាត DN150,ទីបមូល 168,3 ; មានកម្រាស់ 7,11;  កម្រាស់ 8,18

ដែកទីបអត់ថ្នេរ  DN350, ទីបមូល 355,6 ; កម្រាស់ 19,05;  កម្រាស់ 11,13

ដែកទីបអត់ថ្នេរ DN450, ទីបមូល 457,2 ; មានកម្រាស់ 23,82;  កម្រាស់ 14,27

–  ដែកទីបអត់ថ្នេរ DN600, ទីបមូល 609,6 ; មានកម្រាស់ 30,96;  កម្រាស់ 17,48

តារាងខ្នាតទំហំដែកទីប 219, ដែកDN200

ទីបមូល ខ្នាត កម្រាស់ (mm) ទម្ងន់ (Kg/m)
OD219 DN200 2.76 mm 14.77 kg
OD219 DN200 3.76 mm 19.97 kg
OD 219 DN200 4.5 mm 23.81 kg
OD 219 DN200 6.35 mm 33.31 kg
OD 219 DN200 7.04 mm 36.81 kg
OD 219 DN200 7.5 mm 39.14 kg
OD219 DN200 8.18 mm 42.55 kg
OD 219 DN200 8.56 mm 44.44 kg
OD 219 DN200 9.12 mm 47.22 kg
OD 219 DN200 9.4 mm 48.61 kg
OD 219 DN200 10.31 mm 53.08 kg
OD 219 DN200 11.56 mm 59.16 kg
OD219 DN200 12.7 mm 64.64 kg
OD219 DN200 13.5 mm 68.45 kg
OD219 DN200 14.05 mm 71.04 kg
OD 219 DN200 15.09 mm 75.92 kg
OD 219 DN200 18.26 mm 90.44 kg
OD 219 DN200 20.62 mm 100.92 kg
OD 219 DN200 22.23 mm 107.92 kg
OD 219 DN200 23.01 mm 111.27 kg

 

– ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel ចែកចាយ  ដែកទីបហ័រផាត, ដែកទីបមានទំហំធំ, ដែកទីបអត់ថ្នេរនាំចូល, ដែកទីបជ្រុង,ដែក SeAH…
–  សម្រាប់តម្លៃដែកទីបមូលខ្មៅទំហំ 219 ។ សូមទាក់ទង Tiger Steel សម្រាប់ជំនួយ និងសម្រង់លម្អិត។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *