ដែកទីបអត់ថ្នេរ 27 ស្តង់ដារ ASTM SCH20-SCH80

ដែកទីបអត់ថ្នេរ 27 ស្តង់ដារ ASTM SCH20-SCH80

​ ប្រហែលជាអ្នកកំពុងស្វែងរក ដែកទីបមូលអត់ថ្នេរទំហំ 27 ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងតម្រូវការសំណង់នៅគម្រោងរបស់អ្នក។

–ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ និងប្រភពដើមនៃដែកទីបមូលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Tiger Steel ផ្តល់ជូន, តោះទៅស្វែងយល់។

ស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ 27

– ថ្នាក់ដែក: ASTM, មាន ASTM A106, ASTM A53, ASTM API 5L, A179,

–អង្កត់ផ្ចិត:OD27, DN

– កម្រាស់: 1,1mm – 9,7mm, ឬ SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, …

– ផលិតនៅ: ជប៉ុន កូរ៉េ តៃវ៉ាន់ ចិន…

– គ្រប់ផលិតផលដែកទីបអត់ថ្នេរទំំ 27 ត្រូវបាននាំចូល និងមានវិញ្ញាបនបត្រនាំចូល CO-CQ នៃប្រទេសនាំចូល និងវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

ពន្យល់ស្តង់ដារASTM ជាអ្វីក្នុងរយះពេល៥នាទី

តារាងបញ្ជាក់ដែកទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20

ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 អង្កត់ផ្ចិត INCH OD កម្រាស់ (mm) ទម្ងន់ (Kg/m)
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 1.65 1.02
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.1 1.27
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.5 1.49
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.87 1.69
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 2.9 1.7
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3 1.75
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3.05 1.78
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3.5 2
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 3.91 2.2
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 7 3.4
ទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27 DN20 4 inch 26.7 mm 7.8 3.64

ទិញដែកទីបអត់ថ្នេរ 27 DN20នៅឯណានៅទីក្រុមហូជីមិញ, ដុងណាយ, តៃណីន ?

– បច្ចុប្បន្នមានអ្នកចែកចាយជាច្រើននៅលើទីផ្សារ, ដេប៉ូផ្គត់ផ្គង់ដែកទីបអត់ថ្នេរ,ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ទីកន្លែងGacផ្តល់ជូនទេ ដែកទីបអត់ថ្នេរ មានគុណភាពល្អដូចនៅ ក្រុមហុន Tiger Steel នោះទេ

– ហេតុនេះ, នៅពេលជ្រើសរើស ក្រុមហ៊ុន Tiger Steel យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់គម្រោងធំៗរបស់អ្នក វាជាជម្រើសដ៏ឈ្លាសវៃ។

– យើង​មាន​ទីផ្សារ​ចែកចាយ​ទូទាំង​ខេត្ត​នៅ​ខាង​ជើង​និង​ខាង​ត្បូង​និង​បាន​មានចែកចាយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

– នោះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា ការរីកចម្រើននៃ “Tiger Steel” ត្រូវបានអតិថិជនជឿទុកចិត្ត និងត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ “បំពង់ដែក” សម្រាប់ការសាងសង់។

ទិញដែកទីបអត់ថ្នេរទំហំ 27  នៅក្រុមហ៊ុន Tiger Steel តើការដឹកជញ្ជួននឹងការទូទាត់យ៉ាងម៉េចដែល?

– នៅពេលអ្នកទិញនៅក្រុមហ៊ុន Tiger Steel  យើងនឹងមានក្រុមប្រឹក្សានឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់អតិថិជន។

– បុគ្គលិកដឹកជូនដល់ទីកន្លែង ក្នុងបរិមាណត្រឹមត្រូវ មានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ មានការធានាគុណភាព។

– យើងប្រគល់ទំនិញឱ្យទាន់ពេលដូចកិច្ចសន្យានៅពេលអ្នកចរចាជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកលក់.

– ធានាបានទាន់ពេលវេលា ជួយអ្នកបង្កើនល្បឿនក្នុងការដំណើរការ ពេលវេលាសាងសង់ សន្សំការចំណាយក្នុងគម្រោង។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានតារផ្តលតម្លៃលម្អិតបំផុតរបស់បុគ្គលិក Tiger Steel ។

ống thép đúc phi 27

តារាងតម្លៃ,សម្រាប់យោងពីដែកទីបអត់ថ្នេរ

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ  DN6  OD 10.3
ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN6 1.24 10.3 0.28 SCH10 15,000
DN6 1.45 10.3 0.32 SCH30 15,000
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH40 15,000
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH.STD 15,000
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH80 15,000
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH. XS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN8 Phi 13.7

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN8 1.65 13.7 0.49 SCH10 15,000
DN8 1.85 13.7 0.54 SCH30 15,000
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH40 15,000
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH.STD 15,000
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH80 15,000
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH. XS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN10 ទំហំ 17.1

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN10 1.65 17.1 0.63 SCH10 15,000
DN10 1.85 17.1 0.7 SCH30 15,000
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH40 15,000
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH.STD 15,000
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH80 15,000
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH. XS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ  DN15 phi 21.3

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN15 2.11 21.3 1.00 SCH10 15,000
DN15 2.41 21.3 1.12 SCH30 15,000
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH40 15,000
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH.STD 15,000
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH80 15,000
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH. XS 15,000
DN15 4.78 21.3 1.95 160 15,000
DN15 7.47 21.3  2.55 SCH. XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN20 ទំហំ 27

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN 20 1.65 26.7 1.02 SCH5 15,000
DN 20 2.1 26.7 1.27 SCH10 15,000
DN 20 2.87 26.7 1.69 SCH40 15,000
DN 20 3.91 26.7 2.2 SCH80 15,000
DN 20 7.8 26.7 3.63 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN25 ទំហំ 34

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN25 1.65 33.4 1.29 SCH5 15,000
DN25 2.77 33.4 2.09 SCH10 15,000
DN25 3.34 33.4 2.47 SCH40 15,000
DN25 4.55 33.4 3.24 SCH80 15,000
DN25 9.1 33.4 5.45 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរDN32 ទំហំ 42

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN32 1.65 42.2 1.65 SCH5 15,000
DN32 2.77 42.2 2.69 SCH10 15,000
DN32 2.97 42.2 2.87 SCH30 15,000
DN32 3.56 42.2 3.39 SCH40 15,000
DN32 4.8 42.2 4.42 SCH80 15,000
DN32 9.7 42.2 7.77 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN40 ទំហំ 48.3

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN40 1.65 48.3 1.9 SCH5 15,000
DN40 2.77 48.3 3.11 SCH10 15,000
DN40 3.2 48.3 3.56 SCH30 15,000
DN40 3.68 48.3 4.05 SCH40 15,000
DN40 5.08 48.3 5.41 SCH80 15,000
DN40 10.1 48.3 9.51 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN50 ទំហំ 60,3

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN50 1.65 60.3 2.39 SCH5 15,000
DN50 2.77 60.3 3.93 SCH10 15,000
DN50 3.18 60.3 4.48 SCH30 15,000
DN50 3.91 60.3 5.43 SCH40 15,000
DN50 5.54 60.3 7.48 SCH80 15,000
DN50 6.35 60.3 8.44 SCH120 15,000
DN50 11.07 60.3 13.43 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN65 ទំហំ 73

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ Tស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN65 2.1 73 3.67 SCH5 15,000
DN65 3.05 73 5.26 SCH10 15,000
DN65 4.78 73 8.04 SCH30 15,000
DN65 5.16 73 8.63 SCH40 15,000
DN65 7.01 73 11.4 SCH80 15,000
DN65 7.6 73 12.25 SCH120 15,000
DN65 14.02 73 20.38 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN65 ទំហំ 76

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN65 2.1 76 3.83 SCH5 15,000
DN65 3.05 76 5.48 SCH10 15,000
DN65 4.78 76 8.39 SCH30 15,000
DN65 5.16 76 9.01 SCH40 15,000
DN65 7.01 76 11.92 SCH80 15,000
DN65 7.6 76 12.81 SCH120 15,000
DN65 14.02 76 21.42 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN80 ទំហំ 88,9

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN80 2.11 88.9 4.51 SCH5 15,000
DN80 3.05 88.9 6.45 SCH10 15,000
DN80 4.78 88.9 9.91 SCH30 15,000
DN80 5.5 88.9 11.31 SCH40 15,000
DN80 7.6 88.9 15.23 SCH80 15,000
DN80 8.9 88.9 17.55 SCH120 15,000
DN80 15.2 88.9 27.61 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN90 ទំហំ 101,6

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN90 2.11 101.6 5.17 SCH5 15,000
DN90 3.05 101.6 7.41 SCH10 15,000
DN90 4.78 101.6 11.41 SCH30 15,000
DN90 5.74 101.6 13.56 SCH40 15,000
DN90 8.1 101.6 18.67 SCH80 15,000
DN90 16.2 101.6 34.1 XXS 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN100 ទំហំ 114,3

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN100 2.11 114.3 5.83 SCH5 15,000
DN100 3.05 114.3 8.36 SCH10 15,000
DN100 4.78 114.3 12.9 SCH30 15,000
DN100 6.02 114.3 16.07 SCH40 15,000
DN100 7.14 114.3 18.86 SCH60 15,000
DN100 8.56 114.3 22.31 SCH80 15,000
DN100 11.1 114.3 28.24 SCH120 15,000
DN100 13.5 114.3 33.54 SCH160 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN120 ទំហំ 127

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN120 6.3 127 18.74 SCH40 15,000
DN120 9 127 26.18 SCH80 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN125 ទំហំ 141,3

Ốទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN125 2.77 141.3 9.46 SCH5 15,000
DN125 3.4 141.3 11.56 SCH10 15,000
DN125 6.55 141.3 21.76 SCH40 15,000
DN125 9.53 141.3 30.95 SCH80 15,000
DN125 14.3 141.3 44.77 SCH120 15,000
DN125 18.3 141.3 55.48 SCH160 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN150 ទំហំ 168,3

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ តម្លៃ
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN150 2.78 168.3 11.34 SCH5 15,000
DN150 3.4 168.3 13.82 SCH10 15,000
DN150 4.78 168.3 19.27 SCH40 15,000
DN150 5.16 168.3 20.75 SCH80 15,000
DN150 6.35 168.3 25.35 SCH120 15,000
DN150 7.11 168.3 28.25 SCH40 15,000
DN150 11 168.3 42.65 SCH80 15,000
DN150 14.3 168.3 54.28 SCH120 15,000
DN150 18.3 168.3 67.66 SCH160 15,000

តារាងស្តង់ដារដែកទីបអត់ថ្នេរ DN200 ទំំហំ 219,1

ទីបមូល កម្រាស់ ទំហំ ទម្ងន់ ស្តង់ដារកម្រាស់ Giá
ដែកទីបអត់ថ្នេរ mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN200 2.769 219.1 14.77 SCH5 15,000
DN200 3.76 219.1 19.96 SCH10 15,000
DN200 6.35 219.1 33.3 SCH20 15,000
DN200 7.04 219.1 36.8 SCH30 15,000
DN200 8.18 219.1 42.53 SCH40 15,000
DN200 10.31 219.1 53.06 SCH60 15,000
DN200 12.7 219.1 64.61 SCH80 15,000
DN200 15.1 219.1 75.93 SCH100 15,000
DN200 18.2 219.1 90.13 SCH120 15,000
DN200 20.6 219.1 100.79 SCH140 15,000
DN200 23 219.1 111.17 SCH160 15,000

តារាងតម្លៃគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។

– ក្រុមហ៊ុន​Tiger Steel ក៏មានផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ដែកទីបមូលធំ 273,ទំហំ 325, ទំហំ355, ទំហំ 508, ទំហំ 406, ទំហំ 610.

– ដែលទីមមូលសហ័រផាត ដែកទីបសៀល SeAH, ដែក U I H V C, ដែក inox, វ៉ាន់នាំចូល.

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *