ដែក U

ពិមុនមកដល់ឥឡូវស្តាបតាមបងប្អូនទៅមុនសន្មត់ថា ដែក U គឺវាមានរាងអក្សរ U។.

រហូតដល់ឃើញផ្ទាល់ទើបដឹងការពិត។ ប្រសិនបើស្របតាមរចនាប័ទ្មនៃការរចនារបស់វា វាត្រូវតែជារាងអក្សរ C ទើបត្រឹមត្រូវ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនជឿអ្នកអាចសង្កេតមើល។ ប្រសិនបើវាជា U គែមត្រូវតែខ្ពស់ជាងទើបត្រូវ។

ប៉ុន្តែ​ពិបាក​បន្ទោស​ណាស់​អ្នក​ផលិត​ហើយ​បង​ប្អូន​ក្នុង​ឧស្សាហ​កម្ម​ធ្លាប់​ហៅ​ដែក​ C ថា​ជា​ដែក​ U។

សម្រាប់ Tiger Steel វាគ្រាន់តែជាឈ្មោះមួយប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក​ហៅ​ឲ្យ​​អ្នក​ផ្សេង​យល់​ភ្លាម​ថា​វា​ជា​អ្វីទៅគឺបាន។

ប៉ុន្តែក៏ចង់បញ្ជាក់អ្នកបន្តិចដែរថា៖ ដែក U តាមពិតជាដែក C បរទេសហៅវាថា Chanel steel (បកប្រែតាមព្យញ្ជនៈថា ប៉ុស្តិ៍ដែក)។ ឆានែលដែកឬ C-channel – មានគែមស្មើគ្នាពីរ (ភាគីទាំងពីរ) ភ្ជាប់ទៅនឹងពោះនៅចុងទាំងពីរ។ ដែក U ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធស៊ុមដែក។

ហើយTiger Steel ឃើញគេហៅចឹងក៏ត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងដែល។

ហេតុផល? មក​មើល​តារាង​បញ្ជាក់​ដែក​​ U ថា​មាន​រូបរាង​យ៉ាង​ណា!

ដែកU-channel
ដែក U

លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែក U

សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្នុងតារាងខាងក្រោម។ ដោយ​សារ​តែ​ការ​បញ្ជាក់​មាន​ផ្នែក​ជា​ច្រើន វា​ពិបាក​នឹង​ពន្យល់​ជា​ពាក្យ។

អ្នកឃើញតារាងគឺវិចារណញាណបំផុត

U-CHANNEL STEEL SPECIFICATION TABLE
Name Specifications Length Weight Kg/Meter Weight Kg/Piece
U-channel steel 49 U49x24x2.5x6m 6M 2.33 14.00
U-channel steel 50 U50x22x2,5x3x6m 6M 13.50
U-channel steel 63 U63x6m 6M 17.00
U-channel steel 64 U64.3x30x3.0x6m 6M 2.83 16.98
U-channel steel 65 U65x32x2,8x3x6m 6M 18.00
U65x30x4x4x6m 6M 22.00
U65x34x3,3×3,3x6m 6M 21.00
U-channel steel 75 U75x40x3.8x6m 6M 5.30 31.80
U-channel steel 80 U80x38x2,5×3,8x6m 6M 23.00
U80x38x2,7×3,5x6m 6M 24.00
U80x38x5,7 x5,5x6m 6M 38.00
U80x38x5,7x6m 6M 40.00
U80x40x4.2x6m 6M 05.08 30.48
U80x42x4,7×4,5x6m 6M 31.00
U80x45x6x6m 6M 7.00 42.00
U80x38x3.0x6m 6M 3.58 21.48
U80x40x4.0x6m 6M 6.00 36.00
U-channel steel 100 U100x42x3.3x6m 6M 5.17 31.02
U100x45x3.8x6m 6M 7.17 43.02
U100x45x4,8x5x6m 6M 43.00
U100x43x3x4,5×6 6M 33.00
U100x45x5x6m 6M 46.00
U100x46x5,5x6m 6M 47.00
U100x50x5,8×6,8x6m 6M 56.00
U100x42.5×3.3x6m 6M 5.16 30.96
U100 x42x3x6m 6M 33.00
U100 x42x4,5x6m 6M 42.00
U100x50x3.8x6m 6M 7.30 43.80
U100x50x3.8x6m 6M 7.50 45.00
U100x50x5x12m 12M 9.36 112.32
U-channel steel 120 U120x48x3,5×4,7x6m 6M 43.00
U120x50x5,2×5,7x6m 6M 56.00
U120x50x4x6m 6M 6.92 41.52
U120x50x5x6m 6M 9.30 55.80
U120x50x5x6m 6M 8.80 52.80
U-channel steel 125 U125x65x6x12m 12M 13.40 160.80
U-channel steel 140 U140x56x3,5x6m 6M 54.00
U140x58x5x6,5x6m 6M 66.00
U140x52x4.5x6m 6M 9.50 57.00
U140x5.8x6x12m 12M 12.43 74.58
U-channel steel 150 U150x75x6.5x12m 12M 18.60 223.20
U150x75x6.5x12m(đủ) 12M 18.60 223.20
U-channel steel 160 U160x62x4,5×7,2x6m 6M 75.00
U160x64x5,5×7,5x6m 6M 84.00
U160x62x6x7x12m 12M 14.00 168.00
U160x56x5.2x12m 12M 12.50 150.00
U160x58x5.5x12m 12M 13.80 82.80
U-channel steel 180 U180x64x6.x12m 12M 15.00 180.00
U180x68x7x12m 12M 17.50 210.00
U180x71x6,2×7,3x12m 12M 17.00 204.00
U-channel steel 200 U200x69x5.4x12m 12M 17.00 204.00
U200x71x6.5x12m 12M 18.80 225.60
U200x75x8.5x12m 12M 23.50 282.00
U200x75x9x12m 12M 24.60 295.20
U200x76x5.2x12m 12M 18.40 220.80
U200x80x7,5×11.0x12m 12M 24.60 295.20
U-channel steel 250 U250x76x6x12m 12M 22.80 273.60
U250x78x7x12m 12M 23.50 282.00
U250x78x7x12m 12M 24.60 295.20
U-channel steel 300 U300x82x7x12m 12M 31.02 372.24
U300x82x7.5x12m 12M 31.40 376.80
U300x85x7.5x12m 12M 34.40 412.80
U300x87x9.5x12m 12M 39.17 470.04
U-channel steel 400 U400x100x10.5x12m 12M 58.93 707.16
pile400x100x10,5x12m 12M 48.00 576.00
pile 400x125x13x12m 12M 60.00 720.00
pile 400x175x15,5x12m 12M 76.10 913.20

នោះហើយបងអូនឃើញដែល។ Tiger Steel និយាយមិនខុសទេ វាច្បាស់ណាស់ការរចនាគឺរាងអក្សរ C ។ ហើយមើលឲ្យច្បាស់ដែករាងអក្សរ U ក៏ស្រដៀងនឹងប្រឡាយដែលនាំទឹកនៅតាមជនបទកាលពីអតីតកាល។ មិនខុសគ្នាទេបងប្អូន.

ផ្នែកមុខកាត់ឆ្លងកាត់ដែក U
ផ្នែកមុខកាត់ឆ្លងកាត់ដែក U

ខាង​លើ​នេះ​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ដែក​រាង​អក្សរ U តើ​ដែក​ប្រភេទ​ណា​ដែល​ត្រូវ​បានយកមកផលិតទៅជាដែកUដែល? ប្រាកដណាស់ អ្នកក៏ចង់ដឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដែរត្រូវងត់។

កំបារម្ភ! ចម្លើយគឺនៅផ្នែកបន្ទាប់។

សមាសភាពគីមី និងថ្នាក់ដែកសម្រាប់ផលិតដែក U

សមាសភាពគីមី និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកនៃថ្នាក់ដែកត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម។

STEEL GRADE CHEMICAL COMPOSITION (MASS %) MECHANICAL
pull test Bending test
C Si Mn P S Cr Ni Cu Oxygen Deoxidation Liquid Limit (Mpa) Endurance limit (Mpa) Stretch (%) Sample Bending angle Diameter of bending pillow Sample
T ≤ 16 T ≤ 40 Along rolling direction Horizontal rolling direction
Q195 0.06 ~ 0.12 ≤ 0.30 0.25 ~ 0.5 0.045 0.05 0.3 0.3 0.3 F,b,Z ≥ 195 319 ÷ 390 ≥ 32 T ≤ 3: sample P5
3 < T ≤ 16: mẫu P14
180 ◦ Direct folding 0.5T GB/T
Q215A 0.009 ~ 0.15 ≤ 0.30 0.25 ~ 0.5 0.045 0.05 0.3 0.3 0.3 F,b,Z ≥ 215 355 ÷ 410 ≥ 30 0.5T T
Q215B 0.009 ~ 0.15 ≤ 0.30 0.25 ~ 0.5 0.045 0.05 0.3 0.3 0.3 F,b,Z ≥ 215 0.5T T
Q235A(3) 0.14 ~ 0.22 ≤ 0.30 0.30 ~ 0.65(3) 0.045 0.05 0.3 0.3 0.3 F,b,Z ≥ 235 375 ÷ 406 ≥ 25 T 1.5T
Q235B 0.12 ~ 0.20 ≤ 0.30 0.30 ~ 0.70(3) 0.045 0.05 0.3 0.3 0.3 F,b,Z ≥ 235 T 1.5T
Q235C ≤ 0.18 ≤ 0.30 0.35 ~ 0.80 0.04 0.04 0.3 0.3 0.3 Z ≥ 235 T 1.5T
Q235D ≤ 0.17 ≤ 0.30 0.35 ~ 0.80 0.035 0.035 0.3 0.3 0.3 TZ ≥ 235 T 1.5T
Q255A 0.18 ~ 0.28 ≤ 0.30 0.40 ~ 0.70 0.045 0.045 0.3 0.3 0.3 Z ≥ 255 410 ÷ 510 ≥ 23
Q255D 0.18 ~ 0.28 ≤ 0.30 0.40 ~ 0.70(1) 0.045 0.045 0.3 0.3 0.3 Z ≥ 255
Q275 0.28 ~ 0.38 ≤ 0.35 0.50 ~ 0.80 0.045 0.05 0.3 0.3 0.3 Z ≥ 275 490 ÷ 610 ≥ 19

មានច្រើននៅក្នុងតារាង ប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងទីផ្សារដែក U ជាធម្មតាមានតែដែកថ្នាក់ A36, Q235B, SS400 ឬ CT3 ប៉ុណ្ណោះ។

ចុះការប្រើប្រាស់របស់វាវិញ? សូមអានបន្ត។

ការប្រើប្រាស់នៃ ដែក U

ដែក​ U ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង៖

  • ឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម
  • ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន ការដឹកជញ្ជូន ឡានដឹកទំនិញ ត្រាក់ទ័រ ខ្សែបញ្ជូន កំណាត់ថេរ..
  • ហើយជួនកាលវាក៏ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែកផងដែរ។ ជាពិសេសនៅក្នុងធ្នឹមដែលទទួលរងការពត់កោងជាពិសេស purlins ដំបូលទទួលរងនូវការពត់កោង oblique ។
  • នៅពេលដែលរបារដែកU 2ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយប្រហាក់ប្រហែល វាអាចប្រើដើម្បីធ្វើជាជួរឈរ ឬជាស្ពាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ។

អ្នកអាចមើលរូបភាពជាក់ស្តែងខាងក្រោម។

ការប្រើប្រាស់នៃដែក U 
ការប្រើប្រាស់នៃដែក U 

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *